Vladislav Trajanovski - Pеpе

Trener
  • Rođen 27.10.1974.
  • Završio je Fakultet sporta i fizickog vaspitanja (DIF) na uneverzitetu u Novom Sadu i Diplomirani је trener Judo-a.
  • Nakon završetka uspešne takmičarske karijere, tokom koje je osvajao više državnih medalja u svim uzrasnim kategorijama, opredelio se za trenerski poziv, u novembru 1997. godine.
  • Nakon pet godina uspešnog trenerskog rada u klubu, skrenuo je pažnju tadašnjih judo zvaničnika Jugoslavije, na sebe pa je 2002. godine izabran za Saveznog trenera ženske juniorske reprezentacije Jugoslavije.
  • Tokom svog desetogodišnjeg mandata na mestu nacionalnog trenera dao je veliki doprinos osvajanju brojnih osvajanju brojnih međunarodnih medalja i odličja, sa najvećih Evropskih i Svetskih takmičenja.
  • Za najboljeg trenera Opšine Beočin, od strane Sportskog saveza, biran je više puta.
  • Nosilac je majstorskog pojasa IV DAN od 2006. godine.