Milica Sladić

Trener
  • Rođena 07.11.1995. 
  • Individualni i grupni trener. 
  • U trenerskom poslu je aktivna preko 8 godina. 
  • Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa klijentima, individualno ili grupno, u treninzima baziranim na funkcionalnim pokretima.
  • U dosadašnjoj karijeru sarađivala je sa velikim brojem sportista kao njihov lični trener.